Metryka

Wszystkie prawa zastrzeżone. © JOST-Werke Deutschland GmbH,  wrzesień 2015

Wydawca

JOST Polska Sp. z o.o.
Jost-WA@jost-world.com
PL - 01-687 Warszawa
ul. Lektykarska 40
T: +48 22 896 10 77
F: +48 22 896 10 76
www.jost-polska.pl

CEO: Jaroslaw Chojnacki

Dyrektor Handlowy:
Jaroslaw Chojnacki

Zawartość i aktualizacja:

Marketing
Dr. Endora Comer-Arldt
Endora.Comer-Arldt@jost-world.com

 

Koncepcja, projekt i realizacja:
Schölzel, Möhring GmbH
http://www.schmoe.de

Ogólne Warunki Sprzedaży firmy JOST do pobrania jako plik PDF i wydrukowania.

General Terms & Conditions03/2024
  • en
  • de
  • pl

Wyłączenia odpowiedzialności

Zawartość
Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie informacje, które nie są aktualne, poprawne, kompletne lub dobrej jakości. Roszczenia wobec autora odnoszące się do materialnych lub niematerialnych szkód spowodowanych przez użycie lub brak użycia informacji dostarczonych i / lub użycie błędnej lub niekompletnej informacji, są wykluczone, chyba że można udowodnić, że były one spowodowane umyślnie lub przez rażące niedbalstwo ze strony autora. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia, lub do wstrzymania publikacji czasowo lub na stałe.

Linki
W przypadku bezpośredniego lub pośredniego przekierowania  do hiperłączy („Linki”), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, autor ponosi odpowiedzialność, tylko jeżeli jest on świadomy ich treści i byłoby to technicznie i fizycznie możliwe, aby mógł przeszkodzić w korzystaniu z nielegalnej zawartości. W pozostałych przypadkach to dostawca strony internetowej, do której hiperłącze przekierowuje ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wynikające z użycia lub braku użycia takich informacji, a nie zaś autor, który jedynie odnosi do publikacji będących odpowiedzią na pytanie za pośrednictwem hiperłączy. Ograniczenie to dotyczy również obcych wpisów dokonanych w księgach gości, forach dyskusyjnych, listach dystrybucyjnych, itd. utworzonych przez autora.

Prawa autorskie
Autor strony internetowej jest właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów opracowanych przez siebie. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie grafiki, plików dźwiękowych, wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States . Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google’s behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. Furthermore you can prevent Google’s collection and use of data (cookies and IP address) by downloading and installing the browser plug-in available under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Google Analytics code is supplemented by “gat._anonymizeIp();” to ensure an anonymized collection of IP addresses (so called IP-masking). 

back-to-top