Filozofia

Jost Polska Sp. z o.o.

Grupa JOST jest przedsiębiorstwem, które od czasu założenia w 1952 roku, osiągnęło pozycję światowego lidera w produkcji komponentów dla pojazdów użytkowych. Podstawą sukcesu są: elastyczność, wiedza techniczna, przedsiębiorczość oraz bliskie relacje ze swoimi pracownikami.

Jako, że użytkownicy pojazdów oraz ich producenci stawiają przed nami coraz wyższe wymagania, zaś nasi klienci słusznie domagają się produktów niezawodnych, konkurencyjnych cenowo oraz dostępu do obsługi serwisowej na całym świecie, jest absolutnie konieczne, aby nasze produkty i usługi  zapewniały najwyższą  jakość i niezawodność w celu utrzymania konkurencyjności i dalszego rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Oprócz odpowiedzialności ekonomicznej i społecznej, spoczywa  na nas także odpowiedzialność ekologiczna wobec naszych klientów, pracowników i społeczeństwa. Nasza działalność pozostaje  w harmonii ze standardami prawnymi i etycznymi. Szczególną uwagę zwracamy na ochronę środowiska naturalnego.

Dlatego też wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do reagowania z pełnym zaangażowaniem i  elastycznością na wymagania naszych klientów, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności, aby osiągnąć zerowy poziom wadliwości produktu, zapobiegać zanieczyszczeniom oraz umożliwiać ciągłe doskonalenie produktów i procesów poprzez systematyczne doskonalenie własnych umiejętności i rozwój osobisty.

Tylko wtedy Firmie uda się utrzymać i wzmocnić jej pozycję światowego lidera na rynku w świecie międzynarodowej konkurencji i ochronić ciągłość istnienia i rozwoju jednostek organizacyjnych poprzez wzrost i innowacyjność.

Wraz z wdrożeniem systemu zarządzania, zarząd firmy zobowiązuje się do:

  • brania pod uwagę specjalnych wymagań naszych klientów, będąc w zgodzie z wymogami prawa, standardami technicznymi i dyrektywami;
  • ochrony zasobów naturalnych i redukcji odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego;
  • jednoznacznego definiowania celów dostosowanych do naszych procesów;
  • wspierania i zachęcania wszystkich pracowników do osiągania celów wyznaczonych przez firmę oraz do zabezpieczenia niezbędnych zasobów do ich realizacji;
  • ciągłego monitorowania i mierzenia stanu realizacji zaplanowanych zadań
back-to-top
W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies poprzez klikając tutaj.